کلیپ و تیزر

آوریل 07, 2014 بدون نظر توسط

مزایای ساخت تیزر توسط خانه تبلیغات مرکزی

1- قیمت بسیار مناسب                                           2- اثربخشی تیزرها با توجه به جلسه مهندسی

3- استفاده از تکنیک روز                                          4- سرعت عمل در ساخت

این تیزرها نمونه کوچکی از تیزرهای پخش شده توسط خانه تبلیغات مرکزی است.

اخبار

درباره نویسنده

روابط عمومی خانه تبلیغات مرکزی
404