This domain is pending renewal or has expired. Please contact the domain provider with questions.

برنامه های مشارکتی با صدا و سیما

 

احتراماً، پیرو مذاکرات تلفنی درخصوص معرفی برنامه تلویزیونی”حماسه سازان صنعت “،ذیلا معرفی مبسوط این برنامه به استحضار می رساند :

درراستای فعالیتهای تولید وتامین برنامه سازمان صداو سیمای ج.ا.ا، شبکه دو سیمادر نظر دارد برنامه ای تحت عنوان ” حماسه سازان صنعت ” درهفتمین سال متوالی به تهیه کنندگی آقای پیمان پورمقیمی تولید وپخش نماید.

این شبکه درصدد تهیه، تولیدوپخش برنامه ای مشارکتی است تحت عنوان” حماسه سازان صنعت “در این برنامه به دنبال همتگران عرصه صنعت هستیم ، مدیرانی که درسالیان گذشته افتخار آفریده وخود باوری، نوآوری و ابتکار را به عنوان ابزاری  در جهت منافع  سازمانی تعریف  نموده  ودر این راستا موجب اشتغال زایی کارآفرینی وبلوغ سازمانی در مجموعه خود شده اند سازمانهایی که از صفر شروع کرده وبا تفکروایده مناسب روند روبه رشدی را طی نموده اند.ماقصد داریم تا این مدیران واین شرکتها را به عنوان الگویی مناسب به آحاد مردم معرفی کنیم.

اهداف سازمان در راستای تامین وتولید این برنامه، معرفی چهره های شاخص مدیران کشور وتکریم تلاش همه جانبه  ایشان درخصوص خدمات رسانی به اقشار مردم این مرز وبوم تعریف و تبیین گردیده  است. در همین راستا و به منظورایجاد شرایطی مناسب جهت معرفی صحیح وتوجیه پذیر در قالب فرایندهای تبلیغاتی مرسوم ورایج ،شبکه دو سیما تمهیدات لازم را با نگرشی تخصصی درزمینه معرفی خدمات ،تولیدات ونهایتاً اطلاع رسانی مستقیم از طریق اختصاص بخشی از مدت زمان هر برنامه به تبلیغات درون  برنامه ای مهیا نموده است.ناگفته عیان است برنامه ریزی مذکور اهداف متعالی سازمان را در راستای حمایت از صنایع داخلی ،کیفیت کالا ومحصولات ،توانمندیهای بالفعل وبالقوه موجود وهمچنین تاکید مستمر بر مدیریت در عرصه های مختلف صنایع ،خدمات ،بازرگانی در حوزه های خصوصی و دولتی ، تعقیب می نماید.

حسب برنامه ریزی به عمل آمده ،برنامه مذکور دارای محورهای اصلی زیر می باشد:

  • بخش صنایع در زمینه های تولید ،عرضه، کیفیت ،اقتصاد در صنعت،اشتغال ،خلاقیت ونوآوری
  • بخش بازرگانی در زمینه های کیفیت، اقتصاد، صادرات،منابع
  • بخش خدمات در زمینه های اشتغال،کارآفرینی،خلاقیت ونوآوری

ساختارکلی برنامه نیز متشکل از ارکان اصلی زیر تعریف گردیده است .

–  تیتراژ آغازین وپایانی

–  مصاحبه بامدیر عامل(ویا نماینده مورد نظر) در محل کارخانه یا دفتر به منظور معرفی مشارکت کننده، محصولات وخدمات،برتری ها ومزایا ودر صورت لزوم بیان موانع ومشکلات وراهکارها.

پخش تصاویر تدوین شده از مراکز معرفی شده توسط مشارکت کننده (واحدهای صنعتی،خطوط تولید،….)

مستحضر می سازد این برنامه مجموعا مشتمل بر 50 قسمت می باشد که در متن وساختار برنامه علاوه بر عنوان مشارکت کننده ،نام وعنوان مدیرعامل(ویا نماینده معرفی شده) ، گواهینامه های اخذ شده، محصولات،لوگوی شرکتها،قابلیت ها وتوانمندیهای مشارکت کننده (30ثانیه تبلیغات مستقیم) همراه با مجری به نمایش در خواهد آمد.

نحوه پرداخت: قسمتی از مبلغ قرارداد در زمان عقد قرارداد در وجه برنامه حماسه سازان صنعت و مابقی مبلغ قرارداد بعد از تولید شامل:ضبط مصاحبه،صداگذاری ،مونتاژ تدوین و … به حساب  خزانه داري كل به نام سازمان صدا و سیما ج . ا. ا واریز گردد.

هزینه مشارکت :

– دانلود نمونه برنامه حماسه سازان صنعت ( شرکت چوپان ) با حجم 115 مگابایت

– دانلود نمونه برنامه همت ماندگار ( شرکت بامداد درخشان میهن ) با حجم 78 مگابایت